Bursa Międzyszkolna

Lokalizacja

województwo: podkarpackie
powiat: Powiat m. Krosno
gmina: M. Krosno
miejscowość: Krosno

Informacje

Typ szkoły / placówki: Bursa
Patron szkoły:
Złożoność: Dane własne
Dostępność szkoły: publiczna
Kategoria uczniów: Bez kategorii
Specyfika:

Adres

Bursa Międzyszkolna
Boh. Westerplatte 20a
38-400 Krosno
Poczta: Krosno
telefon: 0134321783
fax: 0134321783
strona internetowa: bursakrosno.pl

Mapa

Poniżej znajduje się mapa, na której jest przedstawiona lokalizacja szkoły Bursa Międzyszkolna (Krosno), jest to Bursa.

Statystyka

Liczba uczniów: 0
Liczba oddziałów: 0
Nauczyciele pełnozatrudnieni: 1
Nauczyciele niepełnozatrudnieni: 9
Nauczyciele niepełnozatrudnieni w etatach: 5.14

Organ prowadzący

Miasto na prawach powiatu
województwo: podkarpackie
powiat:
gmina: